DARMOWA
DOSTAWA
WYSYŁKA
CODZIENNIE DO 12:00
14 DNI
NA ZWROT

Zwroty i reklamacje

W sklepie DecoBay.pl dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie dostępne produkty spełniały Państwa oczekiwania - były wysokiej jakości, wolne od wad. Niemniej jednak, każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego decobay.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo od odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki. Sklep DecoBay.pl odpowiada także, w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 

Zwroty

Jak zwrócić zamówiony towar:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres korespondencyjny: ATMOSPACE Mateusz Kosmowski, ul. Zachodnia 43. 66-200 Świebodzin lub mailowy: info@decobay.pl

Każdy towar może zostać zwrócony w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (dokument dostępny jako załącznik regulaminu sklepu online) należy wysłać wraz z zakupionym towarem na adres: ATMOSPACE Mateusz Kosmowski, ul. Zachodnia 43, 66-200 Świebodzin, z dopiskiem: zwrot zamówienia online.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym.

Szczegółowe informacje odnośnie prawa do zwrotu dostępne są w regulaminie sklepu internetowego DecoBay.pl, paragraf § 6, Odstąpienie od Umowy.


Reklamacje

Jak zareklamować zamówiony towar:

W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego DecoBay.pl

Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres: ATMOSPACE Mateusz Kosmowski, ul. Zachodnia 43, 66-200 Świebodzin

Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).

DecoBay rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez DecoBay do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, DecoBay poinformuje o Państwa tym fakcie oraz odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

Jeżeli Towar ma wady, przysługują Państwu następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo b) żądanie wymiany Towary na wolny od wad albo usunięcia wady

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na adres: ATMOSPACE Mateusz Kosmowski, ul. Zachodnia 43, 66-200 Świebodzin


WAŻNE! Przy odbiorze przesyłki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować obsługę sklepu mailowo (info@decobay.pl).


Szczegółowe informacje odnośnie postępowania reklamacyjnego dostępne są w regulaminie sklepu internetowego DecoBay.pl, paragraf § 7, Postępowanie reklamacyjne.